22 กันยายน 2023

ข้อสรุป​ ในการประชุม​ กรมควบคุมมลพิษ​ กับคณะกรรมาธิการชุดนี้​ เมื่อวันที่​ 21​ เมษายน​ 2565​

วัน​ พฤหัสบดี​ ที่​ 28​ เมษายน​ 2565

“ ดร.อบรม อรัญพฤกษ์
คณะทำงานประเมินผลยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสต์ เฟสบุ๊ก

“ในฐานะประชาชน นักวิชาการ
ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ เขตควบคุมมลพิษ

“จึงคิดเพื่อจะแก้ปัญหาร่วมกัน ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ยึดหลัก คุณภาพชีวิต คือ สิทธิอันชอบธรรม”

ฝาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ พูดให้
คณะกรรมาธิการ ฟังด้วยนะครับ พรุ่งนี้

Cr: ดร. อบรม อรัญพฤกษ์