ประชาสัมพันธ์!! วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

แอดมินขอใช้พื้นที่เป็นสะพานบุญ บอกต่อแฟนเพจซูม ทุกท่าน ทางวิทยาลัยสงฆ์ระยอง ได้มีการจัดตั้งโรงทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 แจกอาหาร โรงพยาบาลสนาม และโรงพยาบาล ในจังหวัดระยอง สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะร่วมสร้างบุญร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด เลขที่บัญชี 668 247 788 7 พระครูสังฆวิสุทธิคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์ระยอง สาธุๆๆ ขอให้บุญกุศลที่เราร่วมกันทำในครั้งนี้ ช่วยให้เราทุกคนชาวระยองผ่านพ้น โรคร้ายนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว

ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด เลขที่บัญชี 668 247 788 7 พระครูสังฆวิสุทธิคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์ระยอง