ฝนฟ้าคะนอง ระยองน้ำท่วมหนัก!! อ.แกลง

ได้รับรายงานข่าวจากแอดมินเพจซูมระยอง ช่วงนี้จังหวัดระยอง ฝนฟ้าคะนอง มาหลายวัน เนื่องจากพายุเข้า ทำให้ในอำเภอแกลง หลายพื้นที่มีน้ำท่วมบ้านของชาวบ้าน และวันนี้แอดมินลงพื้นที่หลังวัดหวังหว้า อ.แกลง หมู่บ้านไทรรังท่วมผิวการจราจรรถสัญจรไปมาลำบากโปรดระมัดระวัง รายงานวันที่ 10/09/2564

ระวังเรื่องไฟฟ้าด้วยนะคะ

ท่วมต้องระวังเรื่องสัตว์และแมลงต่างๆกันด้วยนะคะ

เพจซูมระยองขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

อ.แกลง ท่วมหนัก