มอบสมุนไพร ส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19

วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 09:30 น. พ.ต.อ.สุรโชค เจษฎาเดช สารวัตรแรมโบ้) คุณฐิติชญา เจษฎาเดช คุณสุรินทร์สินรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) นายจรัญ จันทร์มณี  ประธานเพจซูมระยอง (บก.001) และ นายณัษฐพงษ์ ฉิมแฉ่ง รองประธานเพจซูมระยอง เข้าพบนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เพื่อมอบสมุนไพรกระชายขาวชนิดแคปซูลเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วย โควิด-19 ยังโรงพยาบาล ณ ชั้น4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

มอบสมุนไพรกระชายกระชายขาว

ส่งต่อให้กับผู้ป่วย โควิด-19

ณ ชั้น4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง