ระยองไม่ทิ้งกัน บริจาคข้าวสาร ช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์

วันที่6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสุรินทร์ สินรัตน์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)นายนิพนธ์ เสียงจันทร์ หจก. ระยองรีไซเคิล ส.ท.บรรลพ อาศัย ทสม.ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยอง มอบข้าวสาร 40 ถุงให้กับศูนย์คามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ (ศูนย์ผู้ป่วยโรคเอดส์)ที่ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ซูมระยองขอขอบคุณค่ะ

มอบข้าวสาร 40 ถุง

ช่วยผู้ป่วยโรคเอดส์

ที่ตำบลห้วยโปร่ง