รายงานการฉีดวัคซีน ชาวระยอง วันนี้!!

ระยองวันนี้ 16-08-2021
เราฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 57,241 โดส

คำนวณจากดูตัวเลขที่ช่วงอายุ ตั้งแต่ 19 ปี จนถึง 80 ปี ซึ่งมีประมาณ 547,600 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.45

คำนวณจาก จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 740,440 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.73

คำนวณจาก การรวมประชากรแฝงแล้ว 1,159,493 คน คิดเป็นร้อยละ 4.93

ชาวระยอง กับ ยี่ห้อของวัคซีนที่ฉีดไปแล้ว
47.48 % Sinovac
31.88 % AstraZeneca
19.37 % Sinopharm
1.26 % Pfizer

รายงานการฉีดวัคซีนของชาวระยอง เมื่อวานนี้
เมื่อวานเราฉีดวัคซีนได้ 1,508 โดส
เมื่อวานเราฉีด เข็มแรก 946 โดส
เมื่อวานเราฉีด เข็มสอง 650 โดส
เมื่อวาน Booster เข็มสาม 2 โดส
(เอาตัวเลขตามรายงานข้อมูล ศูนย์โควิดระยองในแต่ละวัน มาคำนวณตัวเลข)

ตัวเลข การติดเชื้อ ในจังหวัดระยอง เดือน สิงหาคม (8 วันล่าสุด)
31 ก.ค. 670 ราย New high
9 ส.ค. 408 ราย
10 ส.ค. 252 ราย
11 ส.ค. 310 ราย
12 ส.ค. 346 ราย
13 ส.ค. 406 ราย
14 ส.ค. 297 ราย
15 ส.ค. 390 ราย
16 ส.ค. 340 ราย

ประเทศไทย 21,157 ราย เสียชีวิต 182 ราย
ระยอง 340 ราย (ปลวกแดง 107 เมือง 86 บ้านฉาง 22 )
ชลบุรี 1,223 ราย (บางละมุง 223 ศรีราชา 458 เมือง 219 )
ฉะเชิงเทรา 468 ราย
เสี่ยงสูง พื้นที่ EEC

ฐานข้อมูลประชากรในการคิดตัวเลขร้อยละ
หมายเหตุ คิด % จากกลุ่มเป้าหมายหลัก 547,600 คน
(19-59 ปี และ 60-79 ปี)

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 740,440 คน

รวมประชากรแฝงแล้วทั้งจังหวัด 1,159,493 คน

เราฉีด แล้วสะสม ทั้งหมด 278,670 โดส คิดเป็นร้อยละ 50.88 % (ร้อยละ 37.63 และ ร้อยละ 24.03 ตามลำดับ)

เราฉีด เข็มแรก 216,798 โดส คิดเป็นร้อยละ 39.59 % (ร้อยละ 29.27 และ ร้อยละ 18.69 ตามลำดับ)

เราฉีดครบ 2 เข็ม 57,241 โดส คิดเป็นร้อยละ 10.45 % (ร้อยละ 7.73 และ ร้อยละ 4.93 ตามลำดับ)

ที่เหลือเป็นตัวเลข Booster เข็ม 3 4,631 โดส คิดเป็นร้อยละ 0.84 % (ร้อยละ 0.62 และ ร้อยละ 0.39 ตามลำดับ)

#เราต้องผ่านไปด้วยกัน
ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ ศูนย์โควิดระยอง สสจ.ระยอง

ดร.อบรม อรัญพฤกษ์ #ซูมระยอง