ไวรัส​ Omicron เข้าไทยแล้ว‼️ การ์ดอย่าตก

Timeline ผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ Omicron คนแรกในไทย
(ข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค. 64)

✅ อัพเดท เชื้อโควิดกลายพันธุ์ (Omicron) ✅

– แพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ที่ผ่านมา 2-5 เท่า
– ผู้ติดเชื้อ Omicron ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยคล้ายโรคไข้หวัด
(ผู้ติดเชื้อในต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล)
– ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ Omicron เสียชีวิต

มาตรการป้องกัน
– ฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมมากที่สุด
ใช้มาตรการป้องกันส่วนบุคคลที่เข้มงวด
เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ VUCA

– ยกระดับการเฝ้าระวัง ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ และสถานที่ท่องเที่ยว
– ทำการสุ่มตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยไข้หวัดที่เป็นกลุ่มก้อน (Cluster)
– ส่งตัวอย่างเชื้อที่พบจากผู้เดินทางหรือรายที่น่าสงสัย
ไปตรวจหาสายพันธุ์ Omicron ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณ​ข้อมูลจาก

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

กรมควบคุมโรค