ดีป้า เตรียมบุกเมืองระยอง ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)”

วัน​ จันทร์​ ​ที่​ 24​ เมษายน​ 2566​

ดีป้า เตรียมบุกเมืองระยอง
ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ขอเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสด หาบเร่ แผงลอย หรือผู้ที่สนใจพัฒนาธุรกิจของตนเองด้วยดิจิทัล ร่วมศึกษาเรียนรู้แนวทางในการทำธุรกิจให้ปัง! ด้วยดิจิทัล ในโครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)” กับกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในจังหวัดระยอง ต่อเนื่องถึง 2 วัน ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566

วันแรก พบกับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 3 ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ส่วนวันที่สอง พบกับกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล “โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า และ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมเวทีเสวนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ให้บริการดิจิทัล ฯลฯ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ตลาดสินค้าครบวงจร เทศบาลบ้านเพ (ตลาด 100 เสา) อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 

มาลดต้นทุน – เพิ่มโอกาส – สร้างรายได้ให้ปัง ด้วยดิจิทัล กับกิจกรรมดี ๆ ที่พร้อมเสิร์ฟกันฟรี ๆ ถึงที่ทั้ง 2 วัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3AalJwH หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email: info.transformmarket@gmail.com และ LINE OA: @transformmarket